REŠTART KAMPANE NECHCEM, ALE MUSÍM!

Vyrobili sme krátke videoklipy. Témou videoklipov je vplyv pozbavovania spôsobilosti na právne úkony na bežný život ľudí s mentálnym postihnutím. Prípravy a realizácie videoklipov sa ujal tím mladých autorov v zložení Vlasta Kubušová, Miroslav Král a Adam Felix. Do videoklipov obsadili známe herecké tváre – Judit Bárdos a Richarda Stankeho. Viac...

Aktuálne

Ústavny sud SR ostro kritizuje pozbavovanie spôsobilosti na právne úkony. Ďalší dôležitý a významný krok napomáhajúci reforme opatrovníctva, ktorú ZPMP v SR v spolupráci s právnikmi a ďalšími organizáciami a inštitúciami iniciovalo a predožilo Ministerstvu spravodlivosti už v roku 2010. Viac...

Nechcem sa držať za ruky!
Nechcem sa držať za ruky!
Nechcem byť zneužívaný!
Nechcem byť zneužívaný!
Nechcem, aby čítali moju poštu!
Nechcem, aby čítali moju poštu!
Nechcem starú vetrovku!
Nechcem starú vetrovku!
Nechcem bývať v ústave!
Nechcem bývať v ústave!
NNechceme žiť bez seba!
Nechceme žiť bez seba!
Nechcem chodiť nenamaľovaná!
Nechcem chodiť nenamaľovaná!
Nechcem sprievod!
Nechcem sprievod!

... že by sa celý váš život odohrával len medzi múrmi zariadenia, kdesi mimo na periférii. Alebo doma, doma a zase len doma. Zakázali by vám vídať sa s priateľmi, žiť s partnerom, ktorého milujete, obliekať sa podľa svojho vkusu... Peniaze, ktoré ste si krvopotne šetrili, by vám nedovolili použiť, a možno by ich aj pokojne minuli, bez vášho vedomia. Nesmiete ísť na zmrzlinu, surfovať po internete, večierka je povinne o 19:00. Pýtate sa, prečo? Prečo by vám mal niekto brániť žiť ako normálni ľudia? Možno by vás nepovažovali za normálnych.

Neskórovali ste v IQ teste, v papieroch straší nejaká diagnóza. Už je to raz tak, máte mentálne postihnutie. Chcel by som... Rada by som... Ja... Psst. My rozhodneme! Vy máte mentálne postihnutie.

Podporte nás

Od septembra tohto roku je kampaň „ Nechcem, ale musím“ súčasťou projektu Dôstojný život – právo, nie privilégium.

Projekt Dôstojný život – právo, nie privilégium bol podporený sumou 104976,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 -2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.

Cieľom projektu zameraného na ľudské práva Dôstojný život – právo, nie privilégium je Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Viac sa dočítate na stránke zpmpvsr.sk

EEA Grants
OSF